Umgebung Landgasthof Roscheid

Privacy Verklaring

Gegevensbescherming

De beheerder van deze website neemt uw privacy serieus. Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgevoelige gegevens om en nemen daarvoor de wettelijke normen in acht. Het gebruik van deze website is in principe mogelijk zonder persoonsgevoelige informatie. In zoverre op onze website persoonsgevoelige informatie (zoals naam en mailadres) gevraagd worden, geschiedt dit steeds op vrijwillige basis. Deze gegevens zullen niet aan derden verstrekt worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Wij maken u erop attent dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. bij communicatie per email) veiligheidsproblemen kan opleveren. Een volledige beveiliging van gegevens, voor en door derden, is helaas niet mogelijk.

Gegevens van het Verantwoordelijk Bedrijf

Het verantwoordelijk bedrijf voor de gegevens op deze website is:

Hof Roscheid GmbH & Co. KG
Norbert Luke

Roscheid 12
D – 57439 ATTENDORN-ROSCHEID

Telefoon: 0049 – 27 22 70 351 / 0049 – 27 22 79 55
Fax: 0049 – 27 22 70 566
Email: info@hof-roscheid.de
Internet: www.hof-roscheid.de

Herroeping van uw toestemming tot gegevensverwerking

Verwerking van gegevens is alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt uw eerder gegeven toestemming op ieder moment herroepen. U hoeft ons daarvoor alleen een mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking blijft tot die tijd niet-afdwingbaar.

Klacht bij de bevoegde toezichthoudenden autoriteit

In het geval van inbreuk op de gegevensbescherming staat het de betroffene vrij bezwaar in te dienen bij de daartoe bevoegde autoriteit. U kunt daarvoor terecht bij de ‘Landesdatenschutsbeauftragte des Bundeslandes’, waartoe Hof-Roscheid behoort. Een lijst van de autoriteit, met de contactgegevens, kunt u downloaden via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht, gegevens, die wij op basis van uw toestemming of d.m.v. het invullen van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, aan u of een derde in een gangbare vorm te overhandigen. Mocht de informatie verstrekt moeten worden aan een derde partij, dan is dit uitsluitend mogelijk in zoverre de techniek dit toelaat.

SSL versleuteling

Deze site gebruikt om redenen van veiligheid en bescherming van de overdracht van vertrouwelijke gegeven, zoals bv. de informatie die u ons als sitebeheerder stuurt, een SSL versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u in de adresregel van uw browser door de wissel van ‘http://’ naar ‘https://’ en aan het ‘slotje’ in uw browser.
Wanneer de versleuteling actief is, dan kan de ons gezonden informatie niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, annulering

U heeft in het kader van de geldende wettelijke bepalingen te allen tijde het recht op gratis inlichtingen over uw beveiligde persoonsgegevens, de herkomst en het doel van de gegevensverwerking en, indien noodzakelijk, het recht op blokkering en annulering van deze gegevens. Hierover, en over andere vragen m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens, kunt u zich te allen tijde wenden tot het bovenaan opgegeven adres.

Cookies

Internetpagina’s gebruiken deels ‘cookies’. Cookies veroorzaken op uw computer geen schade en bevatten geen virussen. Cookies zijn er om onze aanbiedingen gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer vastgelegd worden en die uw browser opslaat.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn de zgn. ‘sessie-cookies’. Zij worden aan het einde van uw website bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies worden op uw computer vastgelegd, tot u deze zelf verwijderd. Deze cookies maken het voor ons mogelijk u (uw computer) bij uw volgende bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het gebruik van cookies wordt geïnformeerd en u kunt deze in individuele gevallen toestaan, de aanvaarding van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen weigeren, net zoals het automatisch verwijderen van cookies bij het afsluiten van uw computer. Bij de deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt worden.

Google Maps

Deze site maakt via een API gebruik van de kaartdienst van Google Maps. Leverancier is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, mountain view, CA 94043, Verenigde Staten.

Voor het gebruik van de functies van Google maps, is het noodzakelijk uw IP-adres op te slaan. Deze informatie is meestal op een server van Google in de Verenigde Staten over gedragen en daar opgeslagen. De leverancier van deze Pagina heeft geen invloed op de overdracht van deze gegevens.

Meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens kan worden gevonden in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google Fonts

Wij integreren de lettertypen ('Google Fonts') Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, mountain view, CA 94043, USA. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/ opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Server Log Filers

De provider van deze website slaat automatisch gegevens op in zgn. ‘log files’, die uw browser automatisch aan ons doorstuurt. Dat zijn o.a.:

  • Browsertype- en versie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • URL
  • Hostnaam van de (toegangs) computer
  • Het tijdstip van de aanvraag

Deze gegevens zijn toewijsbaar aan een specifiek persoon. Een samenvatting van deze gegevens met andere bestanden is niet aan de orde. Wij behouden ons het recht voor deze gegevens achteraf te checken, wanneer er een concrete aanleiding zou zijn voor illegaal gebruik.

Contactformulier

Als u een aanvraag bij ons doet via een contactformulier, dan worden de gegevens uit dit contactformulier (inclusief de door u opgegeven informatie in dat formulier) voor de verwerking van uw aanvraag bewaard voor het geval u nog aanvullende vragen zou hebben. Deze gegevens worden uitsluitend met uw nadrukkelijke toestemming aan derden doorgegeven.

De verwerking van de door u ingevoerde gegevens in het contactformulier zijn uitsluitend gebaseerd op de door u gegeven toestemming (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming op ieder moment herroepen. Daarvoor hoeft u ons alleen een mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking blijft tot die tijd niet-afdwingbaar.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens slaan wij op, tot u ons opdracht geeft deze te verwijderen, uw toestemming tot opslaan intrekt of het nut van de gegevensopslag vervalt (bv. na het verwerken/afsluiten van uw aanvraag). Dwingende wettelijke regelingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven ongewijzigd.

Recht op informatie, annulering en blokkering

U heeft te allen tijde het recht op kosteloze informatie over uw persoonlijke gegevens, de herkomst en ontvanger en het nut van de gegevensverwerking evenals het recht op terugbetaling, uitsluiting of annulering van deze gegevens. Deze en andere vragen over uw persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde aan ons stellen.

Tegenspraak reclame-mails

Het nut, in het kader van contactgegevens die zijn gepubliceerd, van niet uitdrukkelijk gevraagde reclame- en informatiemateriaal wordt hierbij tegengesproken.

De site exploitanten behouden zich uitdrukkelijk juridische stappen voor in het geval van ongevraagde promotionele informatie, zoals spam E-mails.